Bicom bioresonans blir brukt til å teste og behandle allergie og matintoleranser. Det er mer enn 15000 leger, terapeuter, veterinærer og tannleger som bruker Bicommetoden for testing og behandling i omtrent 90 land. Vi benytter avansert utstyr som er utviklet av det tyske firmaet Regumed over 30 år- 

 

 

 

 

 

 

 

Allergi er en overfølsomhetsreaksjon som følge av at kroppens immunsystem reagerer på en unormal måte mot stoffer fra det ytre miljø. Derfor vil det utvikles symptomer ved kontakt med stoffer (allergener) som vanligvis ikke er sykdomsfremkallende.

De immunologiske mekanismene ved allergi kan være forskjellige, men vanligvis skyldes de antistoffer av typen IgE, som ved luftveisallergier, matallergi og noen typer hudallergi. Eventuelt kan det være en såkalt cellemediert immunreaksjon, som ved noen former for eksem. En allergi er uhyre spesifikk, det vil si at man reagerer bare mot helt bestemte stoffer, men hva man reagerer mot er forskjellig fra person til person. Man kan være allergisk mot ett eller flere stoffer.

Utbredelse

Det er vanskelig å tallfeste forekomsten av allergiske lidelser i befolkningen. Alle alvorlighetsgrader forekommer, fra knapt merkbare symptomer til alvorlig kronisk sykdom eller dramatiske akutte reaksjoner (anafylaktisk sjokk). Anslagsvis har 10 prosent av alle voksne og i overkant av 20 prosent av barn allergi. Allergier kan i noen grad både oppstå og forsvinne i løpet av livet, og det sies at omtrent fire av ti mennesker opplever å ha allergisymptomer i løpet av livet. Tallene vil være høyere dersom alle grader av kontakteksemer medregnes.

Les mer her https://sml.snl.no/allergi

82266918_504440240183313_812949785000751
BBC2.png
ALLERGI 2020.jpg