Bilde1.png

Jeg tok eksamen i øreakupunktur i 2003 samtidig som jeg tok eksamen i Østlig filosofi, psykologi, naturmedisinsk diagnostikk, anatomi Fysiologi Del 1 og Del 2, Patologi. Jeg jobber med øreakupunktur og Auriculo medisin som supplement til Bicom bioresonans. Begge metodene handler om testing og behandling. 

Jeg har nå kjøpt et nytt fantastisk apparat som har mange fordeler. Jeg kan stille inn på forskjellige frekvenser Hz som er viktig for å få gode resultater. Den instiller seg automatisk på riktig polaritet. Det vil si, er punktene overaktive dempes de og er de svake stimuleres de.Dette skjer som automatisk. Disse to, frekvens og polaritet er viktig.

Har du kroniske eller akutte plager?

Auriculoterapi er en behandlingsform og diagnosemetode som er svært effektiv ved både akutte og kroniske plager. Auriculoterapi bygger på at alle kroppens organer og organsystemer som er representert i øret. I 1990 ble Auricoloterapi anerkjent av WHO (Verdens Helseorganisasjon), som diagnose- og behandlingsmetode. Terapiformen er svært utbredt i Europa og benyttes av mange leger. 

Auriculoterapi er utviklet av den franske legen dr Paul Nogier og sønnen Raphael Nogier, og er et eget fag ved seks medisinstudier i Frankrike. Behandlings- og diagnosemetoden har nevrologiske forklaringsmodeller og er svært godt dokumentert. 

Med auriculoterapi kan man behandle akutte tilstander med umiddelbare resultater. Man kan ved stimulering av punktene i øret oppnå reaksjoner i sentralnervesystemet og videre ut i kroppen. Man kan påvirke hele kroppen og alle organfunksjoner inkl. det kognitive.

Auriculoterapi kan brukes for å behandle følgende lidelser:

 • Revmatiske lidelser

 • Muskulatur problemer

 • Senebetennelse

 • Mage/tarm problemer

 • Hudplager

 • Migrene/hodepine

 • Matvareintoleranse/allergi

 • Smerter

 • Psykiske plager, uro, angst

 • Stress

 • Fertilitetsproblem, svangerskapsplager, fødselsforebyggende

 • Overgangsplager

 • Konsentrasjonsproblemer

 • ADHD

 • Lese- og skrivevansker

pointoselect_digital.jpg
Hz oversikt.png
Organer.png
large-allergy-ear.png
Skuldersmerte.jpg

Bildet til venstre viser hvilken frekvens eller Hz som brukes i de forskjellige sonene. De andre viser behandlings protokoller og punkter.