BICOM BIORESONANS TEST OG BEHANDLING

Bicom Bioresonans er en helhetlig behandlingsform som anvendes for testing og behandling.


Jeg måler kroppens energi og korrigerer energetiske ubalanser i kroppens celler.

Vi tar opp, behandler og sender tilbake kroppens egne informasjoner fra kroppen bioelektriske eller energimessige system for å stimulere pasientens selvhelbredende kraft.

 

Historie

Bioresonansterapi ble lansert av Franz Morell i 1977. Bioresonans blir en stadig mer brukt behandlingsform. Årsaken til dette er at man ikke bare vil gi pasienter en symptomorientert-behandling. 

 

Om bioresonans 

Kroppen og alle kroppens celler er omgitt av et elektromagnetisk svingningfelt, en frekvens. Frekvens kan forklares som kroppens strøm. Dette kan igjen forklares som energi. Maten vi spiser er en frekvens, som er energien vi trenger for å leve. Alt som lever, hver celle i kroppen, dermed hvert organ har sin egen frekvens/strøm. Disse frekvensene overfører informasjon

 

Alt i kroppen er bygget opp av celler, hver celle er en energifabrikk som utfører kjemiske prosesser. Dersom det blir ubalanse i den kjemiske prosessen i cellen, fører dette til ubalanse og sykdom.

 

Kroppen har et ledningsnett, meridianer som fører «strøm»/energier rundt i kroppen. Ledningsnettet/meridianene er knyttet til organer, skjelett, nervesystem – Kort sagt alt som finnes i kroppen. Cellene kommuniserer via dette ledningsnettet. 

 

Mangel på vitaminer og mineraler gir ubalanse i cellens kjemiske prosess. Stress påvirker frekvensen/informasjonen/ kjemien i autonome nerveceller.

 

Terapi
Under behandlingen får du elektroder på kroppen din avhengig av plager. Disse blir koblet til Bioresonansmaskinen. En behandling har mindre stråling enn en mobiltelefon, men er likevel ikke tillat for gravide. Grunnen til dette er at det ikke finnes undersøkelser om det kan skade babyen i magen til moren.

En behandling varer vanligvis fra 45-60 minutter

Vi behandler ikke sykdom men hele mennesket. Vi stiller ingen medisinske diagnoser, kun naturmedisinske diagnoser.