Mikroorganismer (mikrobiomet) - kan bli fremtidens medisin


Mikroorganismane i kroppen vår påverkar alt fra psykisk helse til kreftrisiko. – Dette kommer til å bli svært viktig i behandling av sykdommer, tror bioteknologi-ekspert. Menneskets mikrobiom * Bakteriar, sopp og virus som lever i kroppen vår, og det samla genomet til alle desse organismane utgjer vårt mikrobiom.

* Tarmen er blant dei tettast befolka mikrobielle økosystema i verda, med om lag 100 milliardar – 1 billion celler per milliliter.

* Mikrobiomet består av totalt 100 000 000 000 000 bakterieceller, 3 gongar meir enn menneskets eigne celler.

* Sidan mikrobane er mindre enn menneskeceller får mikrobiomet plass i om lag 3 halvlitersglas.

* Mikrobane lever på alle overflater av kroppen som er eksponert for utanomverda. Kjelde: The American Academy of Microbiology 

Jeg tilbyr bioelektrisk test og behandling i Oslo og Sandefjord. www.bicomterapi.com

Les mer om mikrobiomet her: https://www.nrk.no/viten/menneskets-nyoppdaga-organ-1.11558741


1 visning0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle