Diabetes 2 og hjertesykdom


Disse to sykdommene henger ofte sammen. Nye studier viser at man bør ha større fokus på forebygging/behandling på hjerte kar. Min mening er større fokus også på balanse i fettsyrene Omega 6 i forhold til Omega 3. Et forhold på 3:1 eller under har god virkning på hjertet og betannelser. Og betennelser i blodårene vil skade dem og skape hjerteproblemer. 

Sitat fra en artikkel: 

Resultaten från de två studierna, LEADER och EMPA-REG, som ligger bakom Socialstyrelsens nyligen uppdaterade riktlinjer, uppgraderar behandling av typ 2 diabetes från att i första hand gälla blodsockerreglering till att förebygga fortsatt insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Detta är ett paradigmskifte från tidigare behandlingsprinciper, som hade blodsockerreglering som ett huvudändamål. 

Kilde: http://www.st.nu/opinion/debatt/blodsockerreglering-inte-langre-det-viktigaste-i-behandlingen-av-diabetes-detta-maste-ut-till-primarvarden?referrer=app 


0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Sykdommer og insulinresistens

Metabolsk syndrom er navnet på mylderet av sykdommer som på ulike vis er knyttet til insulinresistens. Insulinresistens er ikke en sykelig tilstand i alle tilfeller, men faktisk en forutsetning for no

Thymus et viktig organ

Thymus (brissel) er et avlangt, lappet organ bak brystbenet. Det er hovedorgan i immunsystemet og modningssted for T-lymfocytter, og regnes som lymfatisk vev. Ønsker du å sjekke thymus, ta kontakt 994