Hva er Bicom bioresonans? DEL 2


Testing og behandling Det er tre måter å jobbe på: bruke testpenn, biotensor eller kinesiologi. Testpenn: Man starter med å sette en referanseverdi, en "normal verdi". Verdien er kun gyldig på denne tiden, fordi det påvirkes av personens emosjonelle tilstand. Det er gjort med en test penn som er koblet til Bicom, et punkt på en finger. På et viserdisplay kan terapeuten lese verdien. Deretter belaster du Bicom med et stoff. Stoffet (Som finnes i en ampulle) blir plassert i et begerglass hvor Bicom kan lese inn frekvensmønsteret. 

Bicom utsetter pasienten for stoffets frekvensmønster gjennom metallhådstykket (som er koblet til maskinen) som pasienten holder og den nye verdien avleses igjen, og holder testpennen mot punktet på fingeren. Ved å sammenligne denne verdien med referanseverdi, vil terapeuten se om det er en reaksjon på stoffet eller ikke. Endret verdi betyr reaksjon. Biotensor: Bicom er lastet med stoffer (som alle har frekvenser) som sendes mot pasienten gjennom en messingelektrode (plate) som står ved siden av Bicommaskinen og som er koblet til den) 

Terapeuten holder biotensoren mellom elektroden og pasienten, i energifeltet, og tensoren viser med bevegelsen om det er en reaksjon eller ikke.

Behandlingen starter Bicom konverterer (forsterker, svekker, inverterer eller filtrerer) frekvensmønstre. De stoffene som pasienten har reaksjon på i testen, brukes i behandlingen. 

Frekvensene overføres til pasienten via ledninger med elektroder plassert mot kroppen. Normalt brukes en myk plate langs ryggen. Ofte formidles frekvensene fra pasienten til Bicom som justerer behandlingen etter pasientens reaksjoner. 

Bestill time bicomterapi@gmail.com 

+47 994 06 839


1 visning0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Sykdommer og insulinresistens

Metabolsk syndrom er navnet på mylderet av sykdommer som på ulike vis er knyttet til insulinresistens. Insulinresistens er ikke en sykelig tilstand i alle tilfeller, men faktisk en forutsetning for no

Thymus et viktig organ

Thymus (brissel) er et avlangt, lappet organ bak brystbenet. Det er hovedorgan i immunsystemet og modningssted for T-lymfocytter, og regnes som lymfatisk vev. Ønsker du å sjekke thymus, ta kontakt 994