Hvorfor blir vi syke og hvordan holde oss friske etter behandling


Alt har en årsak. Det å bli syk eller å få helseproblemer har også årsaker. Det sies at det er 2 viktige årsaker til helseplager: 1. Infeksjoner. 2. Inflamasjoner (betennelser). Infeksjoner kan komme i form av virus, bakterier, parasitter og sopp. Mange av disse produserer toksiner (gift). Toksiner kan lage en rekke problemer. Hvis vi har et dårlig immunforsvar vil vi ha problemer med å forsvare oss mot disse patogener. Mange ting kan virke inn å påvirke helsen: Røyking, Stress, Mat, Tilsetningsstoffer Sprøytemidler, Livsstil, tungmetaller, stråling m.m. Mye av dette får vi ikke gjort noe med, men mat, mosjon og livsstil kan vi endre. Ens inn livsstil vil hjelpe vår motstandskraft og immunsystem. Behandling vil kunne hjelpe oss å komme i balanse og fjerne våre plager. Men for å redusere faren for å falle tilbake til våre helseplager vil vi måtte gjøre en egeninnsats. Dette er ikke lett og derfor vil mange komme tilbake og vil trenge regelmessig behandling. Dette fordi belastningene fortsatt er der. Så ikke gi opp om behandlingen tar litt tid og hvis plagene kommer tilbake. Regelmessige tester av mat, patogener m.m. Er en god investering for din helse og behandling av de belastninger man måtte finne.


0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle