Hvem bruker Bicommetoden og hva er bioresonans?


Hva er bioresonans?

Bioresonance er en biofysisk metode for naturmedisinsk diagnostisering og behandling av pasienter. Som akupunktur og homøopati, er det en form for komplementær medisin og er nyttig for å supplere konvensjonell medisin.

Er dens måte å jobbe vitenskapelig bevist?

Flere vitenskapelige forskningsstudier innen biofysikk har vist at krefter fra det elektromagnetiske spektret har en dyp effekt på biologiske reguleringssystemer. Denne undersøkelsen er fortsatt ignorert av medisinske skoler. Likevel har ulike terapeutiske prosedyrer blitt utviklet de siste tiårene som er basert på biofysiske prinsipper. En av disse er BICOM bioresonansmetoden. Som et resultat av dette har mange casestudier, empiriske rapporter, observasjonsstudier og undersøkelser av måten metoden fungerer dokumentert

Mange medisinske faggrupper anvender Bicommetoden.


1 visning