Hva er Histaminer?


Histamin hører til de såkalte biogene aminer som kan forekomme naturlig i noen matvarer. Biogene aminer dannes ved at spesielle aminosyrer omdannes via bakteriell nedbrytning. Biogene aminer finnes mest i proteinrike matvarer som har gjennomgått en modningsprosess.

Hvis du spiser matvarer med høyt innhold av histamin, kan du få akutte symptomer på forgiftning. Stoffenes giftvirkning kan forøkes, hvis du samtidig drikker alkohol eller tar bestemte former for medisin. Et lavt innhold av biogene aminer fører normalt ikke til noen helserisiko for mennesker.

Hvor og hvordan blir Histaminer dannet?

Hvis vi oppbevarer visse matvarer ugunstig, f. eks. ved høy temperatur i lang tid, kan bakterier danne så store mengder av histamin og andre biogene aminer, at vi kan bli forgiftet.

Histamin og andre biogene aminer kan forekomme i forhøyede mengder i f.eks. rødvin, ost, spekepølse og surmelksprodukter, samt i noen fisk og fiskevarer, f.eks. tunfisk, makrell med flere. Derfor er det viktig å oppbevare slik fisk kaldt.

Symptomer

Matvarer med høyt histamininnhold gir en brennende fornemmelse især på tungen, men også på leppene og i svelget, når du spiser dem. Det kan også komme blærer på tunge og lepper. Hvis du opplever det, skal du spytte ut maten og la være å spise resten.

Histaminforgiftning viser seg fra få minutter etter at den histaminholdige matvaren er spist. Varigheten av forgiftningen er normalt kort - få timer.

Andre symptomer på forgiftning med histamin kan være rødme i ansiktet og på hals og bryst, hodepine, kvalme, oppkast, magesmerter, oppsvulmede lepper og feber. I visse tilfeller kan man også få kløe og svimmelhet på grunn av blodtrykksfall. Ved alvorlige forgiftninger kan det komme sjokk, smerter i lungene og pustebesvær.

Pålegg

Lagrede oster inneholder biogene aminer (f.eks. histamin, tyramin). Mengden av biogene aminer kan variere fra ostetype til ostetype, og er dessuten avhengig av lagringsforholdene. Det er derfor vanskelig å gi noen generell anbefaling om dette. Smøreoster er trygge med hensyn til biogene aminer.

Fisk

Enkelte typer fisk, som tunfisk, makrell, sild og skalldyr kan inneholde biogene aminer.

Alkohol

Ulike rødvinstyper kan inneholde varierende mengder av biogene aminer. Inntak av alkohol kan for øvrig forsterke reaksjoner på biogene aminer


1 visning0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle