Fibromyalgi Koblet til tarmbakterier for første gang


Forskere har funnet en sammenheng mellom en sykdom som involverer kroniske smerter og endringer i tarmmikrobiomet. Fibromyalgi rammer 2-4 prosent av befolkningen og har ingen kjent kur. Symptomer inkluderer tretthet, nedsatt søvn og kognitive vansker, men sykdommen er tydeligst preget av utbredte kroniske smerter. I en artikkel publisert i dag i tidsskriftet Pain, har et Montreal-basert forskerteam for første gang vist at det er endringer i bakteriene i mage-tarmkanalene til personer med fibromyalgi. Omtrent 20 forskjellige arter av bakterier ble funnet i enten større eller mindre mengder i mikrobiomenet til deltakere som lider av sykdommen enn i den sunne kontrollgruppen. Kilde: https://www.technologynetworks.com/neuroscience/news/fibromyalgia-linked-to-gut-bacteria-for-first-time-321033?fbclid=IwAR24ELjdcnJEzK7OlrUhkCuz0LTnNOC_E0liaPnkGmsYRofZ9Iw78i1zr5I 


40 visninger