Hva er electrosmog?Elektromagnetiske felt øker mer og mer. Befolkningen er utsatt for stråling eller med andre ord elektromagnetisme mange steder i hverdagen. Uansett hvor det forbrukes elektrisk energi, oppstår elektriske og magnetiske felt. Ved høye frekvenser smelter disse elektriske og magnetiske komponentene sammen, og elektriske og magnetiske blir elektromagnetiske.

Naturfelt har eksistert i verden til alle tider. De fleste av dem kan ikke merkes, for eksempel jordens magnetfelt, atmosfærisk elektrisitet, den lave radioaktiviteten til jorden og kosmos eller solens UV-stråler. Også hjemme er det elektromagnetiske felt fra kjelleren til loftet.

Lavfrekvente felt: (offentlig strømforsyning bruker en frekvens på 50 Hz)

 • Høyspentlinjer

 • Elektriske installasjoner

 • Husholdningsapparater (f.eks. Hårfønere, skjermer)

 • Strømkabler

 • Tog

Høyfrekvente felt: (svingninger per sekund fra 100 KHz til 300 GHz)

 • Radio og TV

 • Mobiltelefonkommunikasjon

 • Trådløse telefoner

 • WIFI / datanettverk

 • Politi / brannvesenradio

 • Radar

Potensielle helseproblemer fra elektrosmog

Elektromagnetisme er allestedsnærværende og påvirker menneskers helse inkonsekvent. Individuell toleranse oppnås med forskjellige resultat. Vitenskap snakker om et biologisk vindu, som kan være like individuelt som et fingeravtrykk. Dette er grunnen til at folk reagerer på stråling på veldig forskjellige måter.

Symptomer på overfølsomhet kan omfatte hodepine og kroppssmerter, svakhet, svimmelhet, søvnforstyrrelser og tretthet, skjoldbruskkjertel- og stoffskifteproblemer, depresjon, tinnitus, ryggsmerter, herniated plate, leddsmerter, blæresvikt, konsentrasjonsvansker, lærevansker eller hyperkinetisk syndrom hos barn .

Det tyske føderale folkehelsekontoret (FOPH) skriver: Ulike studier gir informasjon om de biologiske effektene av selv lave strålingsnivåer, som er under grenseverdiene. Svak høyfrekvent stråling kan endre hjernebølger og påvirke blodstrømmen og metabolismen i hjernen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert lav- og høyfrekvent stråling og de resulterende elektromagnetiske feltene som muligens kreftfremkallende. (Kilde: IBES - Institute for Biological Electrical Engineering, grunnlagt i 1998)

Elektrosmogeksponering kan også være et betydelig hinder for terapi (terapi blokkering)!


Hva betyr 5G?

5G er forkortelsen for den siste generasjonen av mobilkommunikasjon, som skal gi raskere dataforbindelser. Den vil bli introdusert i Europa og andre land fra midten av 2020 og er ment å erstatte 4G.

5G-standarden fungerer med høyfrekvente mikrobølger i området fra 6 til 100 GHz med veldig korte bølgelengder. Ifølge IBES Foundation Council President Josef Peter er menneskelig cellebiologi svekket. (Kilde: IBES - Institute for Biological Electrical Engineering).

I Tyskland kan for tiden mer enn 16 millioner mennesker bruke Telekoms 5G-nettverk. I midten av juli 2020 planlegger Telekom å utvide tilgjengeligheten til 40 millioner mennesker, nesten halvparten av befolkningen. Innen 2025 bør dette utvides til 99% av befolkningen og 90% av 5G-området.


Bivirkninger av 5G

Høyfrekvent stråling forårsaker blant annet en endring i de røde blodcellene (“Rouleaux formation”), noe som tydelig kan demonstreres ved mørk feltmikroskopi. Det resulterende mindre overflatearealet av blodcellene resulterer i transport av mindre oksygen. Høyfrekvent stråling kan derfor føre til redusert oksygentilførsel til cellene.

Kapillærene tetter seg også lettere på grunn av rouleaux-formasjonen, som deretter fører til mangel på oksygen i vevet. Langsiktige, større blodkar kan bli blokkert og for eksempel føre til at et hjerteinfarkt eller hjerneslag oppstår.


BICOM® bioresonance-anbefalinger

Testing av elektrosmog / strålespenning

a) via terapiprogram : 701.1 “Stråling og elektrosmogeksponering” eller 702.0 “Stråling, eksponering for, diffus”

b) via stoffkomplekser : i kategorien “Elektromagnetisk forurensning” er spesifikke stoffkomplekser tilgjengelige

c) via CTT-ampuller : Indikasjonsampulle fra "5 Elements Test Kit" (Test med 192.0) Stressampuller fra "Parasites, Environmental Loads Test Kit" (Test med 192.0 eller 191.0) Stressampule fra "Dogs Special Test Kit ”(Test med 191.0)

d) via 5G-ampullen (ny!): denne inneholder stabiliserende frekvensmønstre i tilfelle en negativ påvirkning fra 5G og testes med et A-program

e) via Multisoft-test er det tilgjengelige frekvensmønstre i kategorien “Electrosmog Ai” (f.eks. DECT)

f) via nosoder : Fosfor D6 (Testprogram 171.0)

g) via miltpunkt 4a (kinesiologi: berøringspunkt - muskelsvak = stress) (Tensor: tensor koblet til Goldfinger-applikator via kabel - berøringspunkt - tensorseparerende sving = stress)


Behandling av elektrosmog / stråling med Bicom bioresonans (etter vellykket grunnleggende behandling)

 • Programforløp 10160 “Eksponering for stråling” eller

 • Individuelle programmer, for eksempel 701.1 "Stråling og elektromogogeksponering" eller 702.0 "Stråling, eksponering for, diffus"

Anbefalinger for Channel 2 cup: Ampule Fosfor D6 og / eller 5G-Ampule og / eller Ampule “Strålingsstamme / geopatisk stress”

Anbefalinger for kanal 2-stoffer: Stoffkomplekser fra kategorien “Elektromagnetisk forurensning” eller Rosekvarts fra kategorien “Edelsteneterapi”


Behandling av symptomer som en konsekvens av elektrosmog / strålespenning (eksempler)


Her er noen programmer med Bicom bioresonans som vi kan behandle symptomer med.

 • Søvnforstyrrelse, støtte 665.2 (Optima ny)

 • Svimmelhet: 10151, 3062.0

 • Tinnitus: 527.2

 • Utmattelse: 587.0


REGUMED Protector 5G

I år lanserte REGUMED også den nye REGUMED Protector 5G. Denne nye modellen er sterkere enn den originale Protectoren.

REGUMED Protector 5G har en rekkevidde på ca. 10m i alle retninger. Den fulle effekten av “beskyttelsen” oppnås i gjennomsnitt innen 3 til 6 uker.

Edelstenvibrasjoner og forskjellige fargede lysdioder brukes i REGUMED Protector 5G. Vibrasjonene til de innebygde edelstenene forsterkes av lysbølgene til lysdiodene. På denne måten beskyttes de energifeltene til biovitale organismer optimalt mot geopatiske inferenssoner og påvirkning fra elektrosmog.


Ta kontakt med oss Bicom Norge Terapeutpartner AS bicomnorge@gmail.com sms 99406830

19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle